3 Stück AirMAXX - SL                                   3 Stück PA 94

            5 Stück PSS 90                                         Heuwehrgerät

              Homa 600lmin                                            Lema NT-P

               Mast 400lmin                                    Notstromaggregat 1,4kVA

        Notstromaggregat 13kVA                                 Rosenbauer TS 12

      Tsurumi Residue Pump 400lmin                      Ziegler TS Ultraleicht FP 12

        Ziegler Ultra Compact TS 6/6

               Fernthermometer                                          Hotspotter

           Active Photonics Head-up                           MSA Evolution 4000